Start aanleg openbaar gebied LogistiekPark A12

In januari is er een start gemaakt met de uitvoerende werkzaamheden van de wegenstructuur en het openbaar gebied binnen LogistiekPark A12.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Dura Vermeer.
Naast het aanleggen van wegen wordt gestart met het gietwatersysteem voor de glastuinbouw en wordt op diverse andere locaties grondwerk uitgevoerd.
Tevens worden er voorbereidende werkzaamheden getroffen voor aanleg van de overige infrastructuur in het gebied.