Nieuwe ontwikkeling op LogistiekPark A12

Na een intensieve periode en constructieve gesprekken tussen Wayland Developments, gebiedsontwikkelaar van LogistiekPark A12, en een nader bekend te maken partij is er in maart overeenstemming bereikt over de aankoop van 30.000 m2 bedrijventerrein.

“In de afgelopen periode is er door diverse partijen veel werk verzet om invulling te geven aan de 2e ontwikkeling op LogistiekPark A12. Na de realisatie van het 6e DC van Lidl Nederland is het even stil geweest rondom LogistiekPark A12”, aldus Arnaud van der Eijk, commercieel directeur Wayland Developments.

De verwachting is dat in de komende periode met de betrokken partijen uitgebreid aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling. Vooralsnog worden er geen details gemeld, anders dan de uitgesproken verwachting dat de voorbereidende werkzaamheden al voor de zomer zullen starten.

Het project LogistiekPark A12 is onderdeel van de ontwikkeling Glasparel+. Het gebied ligt in de Zuidplaspolder, in de driehoek Rotterdam, Gouda en Zoetermeer en is direct ontsloten aan de A12 Den Haag – Utrecht en indirect aan de A20. LogistiekPark A12 maakt onderdeel uit van de “A12 Corridor”.