Nieuwe brochure LogistiekPark A12

Voor de ontwikkeling van LogistiekPark A12 is Wayland Real Estate een samenwerking met Montea aangegaan.

LogistiekPark A12 wordt ontwikkeld door Wayland Developments.
Wayland Real Estate ontwikkelt in samenwerking met Montea passend logistiek vastgoed op grondposities ontwikkeld door Wayland Developments.

20 ha bouwgrond, bestemd voor logistiek en distributie.
Grote kavels tot 120.000 m² en een strategische ligging direct aan de A12 en A20.

Kijk voor meer informatie op: www.lpa12.com.
Download hier de nieuwe brochure.