Bouwactiviteit op LogistiekPark A12

Enkele weken wordt er met groot materieel gewerkt aan de realisatie van het bedrijventerrein LogistiekPark A12. De benodigde voorbelasting van het terrein als ook de contouren van de hoofdwegen zijn inmiddels goed zichtbaar.

Om onnodige vrachtbewegingen te voorkomen wordt er in de directe omgeving grond en materiaal gewonnen die, naast het aan te voeren zandpakket, dient als voorbelasting. Door te starten met de aanleg van de groen- en waterinrichting wordt al vroeg duidelijk dat er op vele punten rekening wordt gehouden met het duurzame karakter van de totale ontwikkeling. Tevens wordt het eerste bouwterrein in gereedheid gebracht, zodat hier in het najaar gestart kan worden met de bouw van het meeste duurzame DC van Lidl.

Medio zomer dit jaar verwacht ontwikkelaar Wayland Developments gereed te zijn met de voorbereidende werkzaamheden. Ook verwacht zij op korte termijn te starten met het in gereedheid brengen van een 2e bouwlocatie binnen LogistiekPark A12.
Bouwactiviteit 1 Bouwactiviteit 2