Bestemmingsplan Glasparel+ volledig van kracht

RvSHet bestemmingsplan Glasparel+ is met de uitspraak vandaag van de Raad van State onherroepelijk (definitief) van kracht geworden. Dat betekent dat de gemeente de omgevingsvergunning voor het distributiecentrum van Lidl kan verlenen. Naast de vergunning van Lidl en het vergunningstraject “Wonen aan de Plasweg” kan de gemeente ook andere toekomstige omgevingsvergunningen gaan verlenen op grond van het bestemmingsplan Glasparel+.

De twee particuliere indieners van beroep hebben geen gelijk gekregen. De gemeente Lansingerland, Prisma Bleiswijk en Vereniging tot behoud van landelijk Waddinxveen zijn door de Raad van State eveneens in het ongelijk gesteld, op één punt na. De provinciale ontheffing was niet op goede gronden verleend. Het bestemmingsplan past nu echter binnen het inmiddels aangepaste beleid van de provincie en daarom heeft de Raad van State het bestemmingsplan goedgekeurd.

Het gemeentebestuur reageert verheugd: “We zijn zeer blij met de uitspraak van de Raad van State. Glasparel+ geeft een boost aan de regionale en lokale economie en is dus gunstig voor de werkgelegenheid. Alleen al het distributiecentrum van de Lidl zorgt voor zo’n 350 arbeidsplaatsen. Ook kan mede door dit plan de lang verwachte Bentwoudlaan gefinancierd worden.”

“op korte termijn zullen de eerste veranderingen zichtbaar worden” aldus Wayland Developments, gebiedsontwikkelaar Glasparel+, komende weken zal er gewerkt worden aan de diverse ontsluitingen en infra aanpassingen in het gebied. Ook zal de voorbelasting voor de hoofdweg en gebouwen zorgen voor een zichtbare verandering in het gebied.

Het bestemmingsplan Glasparel+ maakt 90 hectare glastuinbouw en een logisitiek- en distributieterrein (het zogenoemde LogistiekPark A12) van 34 hectare mogelijk. Een van de bedrijven die zich op LogistiekPark A12 zal vestigen, is Lidl, met haar 6e distributiecentrum. Ook mag binnen Glasparel+ 7 hectare agri gerelateerde business en 3,5 hectare kleinschalige bedrijvigheid worden gerealiseerd. Verder maakt het bestemmingsplan de bouw van 130 woningen mogelijk.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de gemeente Waddinxveen of Wayland Developments.
Hier kunt u de Raad van State uitspraak in zijn geheel nalezen.

Paneel birdseye.indd