Bestemmingsplan Glasparel + vastgesteld

De gemeenteraad van Waddinxveen heeft op 9 juli j.l. het bestemmingsplan Glasparel+ vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan Glasparel+ heeft van 13 maart tot en met 23 april van dit jaar ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er 18 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben geleid tot een aantal aanpassingen in het plan. Dit gewijzigde plan is op 9 juli vastgesteld.

Deze vaststelling is een zeer belangrijke stap in de realisatie van dit integrale project aan de zuidzijde van Waddinxveen.
LogistiekPark A12 is met 36 ha onderdeel van de totale ontwikkeling Glasparel+.
Meer informatie over dit project is te vinden op: www.glasparel.nl of www.waddinxveen.nl.

Collage_Birdeye800